Contact Info

Adhub ติดตั้งจอ LED ให้ สนง.ควบคุมโรค!

วันนี้ Adhub ได้มีโอกาสติดตั้งจอ LED เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพให้กับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ประจำจังหวัดนครราชสีมา หวังว่างานของเราจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชน

เจ้าของ Sme หรือลูกค้าท่านใดที่ต้องการติดตั้งจอ LED สำหรับโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือจัดอีเวนต์ต่างๆ ติดต่อ Adhub มาได้ทางอินบ๊อกส์ได้เลย!

Related News

Leave Your Comment

%d bloggers like this: