There are 0 item(s) in your cart
Subtotal: ฿0.00
Welcome to eFlower, a place where all flower shops take on a whole new dimension of beautiful.

Monkey D. Fun

CEO, Monkey D. Fun
Contact Info
  • +321 654 - 6821
  • 28 Watchung Ave Belleville, New Jersey, USA
  • Mon - Fri: 7am to 7pm
    Sat - Sun: 8am to 6pm

งบใช้สื่อนอกบ้าน ปี 65-66 เติบโตขึ้น 30%

📌เทรนต์การใช้ #สื่อโฆษณานอกบ้าน กำลังมาแรง ชาว #OOH เตรียมเฮ!! 🎉.แม้หลายปีที่ผ่านมา การใช้สื่อโฆษณานอกบ้าน เช่น #ป้ายบิลบอร์ด#จอLED#รถโฆษณา จะลดลงเนื่องจากการมาของสื่อดิจิตอล และ COVID-19 แต่ในตอนนี้ ดูเหมือนว่าตลาดโฆษณา รวมถึงสื่อนอกบ้าน จะกลับมาบูมอีกครั้ง หรืออาจมากกว่าช่วงก่อนโควิดเสียอีก

Nielsen ได้เผยกราฟเม็ดเงินการใช้สื่อโฆษณานอกบ้านในประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ. 2565-พ.ศ2566 ที่ผ่านมา งบการใช้โฆษณาในไทยทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้น 5% ทั้งในรูปแบบทีวี อินเตอร์เน็ต ฯลฯ และที่น่ายินดีคือ งบโฆษณาสื่อนอกบ้าน จาก พ.ค. 65 ถึง ปี พ.ค.66 เพิ่มสูงขึ้นถึง 30% ทีเดียว

การที่งบโฆษณาสื่อนอกบ้านเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดขนาดนี้ นับเป็นแนวโน้มที่ดีของตลาดสื่อนอกบ้าน ที่ยังคงเป็นตัวเลือกในการสื่อสารของเจ้าของแบรนด์หลายเจ้า ให้ลูกค้าได้เห็นซ้าๆย้ำๆ จดจำและเกิดความคุ้นเคย และเข้าไปอยู่ในใจของพวกเขา รวมถึงเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าอีกด้วย

Adhub พร้อมบริการความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในการลงโฆษณาสามารถ INBOX มาสอบถามกันได้ทางเพจ ADHUB Line OA : @adhubmedia📞 หรือเบอร์โทร : 02-000-9991 / 064-591-3355 / 099-142-5569 / 095-895-6995

#โฆษณา#ป้าย#สื่อนอกบ้าน#adhub#การตลาด#marketing#ติดได้ตังค์#นครปฐม#Influencer#รีวิว#โฆษณาไทย#สื่อออนไลน์#สื่อออฟไลน์#ป้ายโฆษณา#รถติดโฆษณา#ป้ายติดรถยนต์#ป้ายติดรถตุ๊กตุ๊ก#ป้ายโฆษณาตุ๊กตุ๊ก#ตุ๊กตุ๊ก#รถ

Related News

Leave Your Comment