ป้ายโฆษณาด้านข้างรถแห่ จ.เลย

Our Price

฿1,000.00

Product Highlights

บริการรถแห่ประชาสัมพันธ์ จ.เลย
เขตอำเภอเมือง วันล่ะ 1,000 บาท/วัน/คัน
ต่างอำเภอ เริ่มต้น วันล่ะ 1,300 บาท/วัน/คัน
ค่าผลิต
1 ข้าง 400 บาท
2ข้าง 800 บาท

Quantity:
in stock