ป้ายโฆษณาด้านข้างรถแห่ จ.ร้อยเอ็ด

Our Price

฿800.00

Product Highlights

บริการรถแห่ประชาสัมพันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันละ 800-1,000 บาท/วัน/คัน

ออกนอกอำเภอ หรือต่างจังหวัด  1,500 บาท /วัน/คัน

ค่าผลิต

2 ด้าน 800 บาท

Quantity:
in stock