There are 0 item(s) in your cart
Subtotal: ฿0.00
Welcome to eFlower, a place where all flower shops take on a whole new dimension of beautiful.

Monkey D. Fun

CEO, Monkey D. Fun
Contact Info
  • +321 654 - 6821
  • 28 Watchung Ave Belleville, New Jersey, USA
  • Mon - Fri: 7am to 7pm
    Sat - Sun: 8am to 6pm

โฆษณาม

รู้หรือไม่? การติดโฆษณาที่รถ ช่วยเพิ่มการจดจำแบรนด์ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

รู้หรือไม่? การติดโฆษณาที่รถ ช่วยเพิ่มการจดจำแบรนด์ได้อย่างไม่น่าเชื่อ การโฆษณาที่หลากหลายย่อมช่วยสร้างการจดจำให้กับลูกค้าได้อย่างไม่น่าเชื่อ… การติดโฆษณาที่รถเองก็เช่นกัน รู้หรือไม่นี่คืออีกวิธีดี ๆ ที่จะทำให้แบรนด์ของคุณเกิดการจดจำ เพราะเป็นช่องทางโฆษณารูปแบบใหม่จนผู้ที่พบเห็นรู้สึกตื่นตาตื่นใจ และอยากรู้ว่าสินค้า / บริการที่ติดอยู่กับรถคันนั้น ๆ มันคืออะไรกันแน่ ความน่าตื่นเต้นนี้คือสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นสมองให้จำเรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี! สนใจติดโฆษณาที่รถ เลือกใช้บริการ Adhub

Read More