There are 0 item(s) in your cart
Subtotal: ฿0.00
Welcome to eFlower, a place where all flower shops take on a whole new dimension of beautiful.

Monkey D. Fun

CEO, Monkey D. Fun
Contact Info
  • +321 654 - 6821
  • 28 Watchung Ave Belleville, New Jersey, USA
  • Mon - Fri: 7am to 7pm
    Sat - Sun: 8am to 6pm

ป้ายใหญ่

ลงป้ายโฆษณา ถูกใจมีเงินเหลือ!

เทคนิคลับ! ในการลงโฆษณาให้ “ถูกใจตังค์เหลือ” ที่ Adhub ขอแนะนำ 1. ลองเพิ่มอายุสัญญาแม้เราเห็นราคาเปิด 1 เดือนของป้ายแต่ละป้ายอาจจะดูแพง แต่หลายๆเจ้าจะมีวิธีจูงใจลูกค้าหากลูกค้าขึ้นป้ายอยู่ยาว การทำสัญญาขึ้นป้ายกับเจ้าของป้ายให้นานขึ้นเป็น 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี

Read More